ตลาดคนไทย

ตลาดคนไทย
- เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าและบริการกันได้อย่างเสรี เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนซื้อ
- ห้ามโพสภาพโป๊ หรือข้อความเกี่ยวกับการเมือง ,ศาสนา โดยเด็ดขาด