กลุ่มสนทนาภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (English Only)

ชุมชนคนไทยฝึกคุยภาษาอังกฤษบนโลกออนไลน์ (English Only) // ดูแลกลุ่มโดย เลิก.ท่อง.ศัพท์. และ www.dek-eng.com