K54 FTU - Tân Sinh viên Ngoại thương

Ngôi nhà nho nhỏ để 97-ers chúng mình chia sẻ những tâm sự, thắc mắc mùa thi và cả những chuyên chim nhợn FTU nữa nhé :))