Cộng đồng Teen Thành Phố Trà Vinh

Nơi hoạt động giao lưu kết bạn của Teen Trà Vinh.
Nội quy group đơn giản :
- Không mua bán rao vặt
- Ko gây hấn chửi bới nhau
- Ko bàn vấn đề chính trị
- ko up hình phản cảm
.....