บอกเล่า ข่าวงาน

** กลุ่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการรับสมัครงาน หรือ หางาน เท่านั้น **

>>> "ขออนุญาติลบทันที" <<< กรณีที่.......
- ประกาศขาย จำหน่าย โฆษณาสินค้าหรือธุรกิจต่างๆ (ยกเว้นหน่วยงานที่เปิดรับสอนงานเพื่อการพัฒนาฝีมือผู้ว่างงาน)
- งานประเภทเครือข่าย
- ลงเรื่องราวที่ส่อเสียดไปด้านการเมือง

รายละเอียดของกลุ่มนี้
1) งานส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็นงานใน จ.นครสวรรค์
2) งานบางส่วน ผู้ประกอบการมาประกาศรับสมัครเอง
3) งานบางส่วนเป็นงานที่แอดมิน หรือพี่ๆน้องๆ ช่วยกันมาลงประกาศแบบจิตอาสา ซึ่งอาจจะได้รายละเอียดการรับสมัครงานไม่ครบ 100% ฉะนั้นจึงต้องใช้ความกระตือรือร้นของผู้ว่างงานในการหาเบอร์โทรหรือไปติดต่อสมัครเองที่บริษัทนั้นๆ
4) งานในนี้เป็นแค่งานส่วนหนึ่งของงานในนครสวรรค์ทั้งหมด
5) เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการโพสของท่านแต่ประการใด

>> การโพสประกาศงาน <<
- ในส่วนผู้ว่าจ้างที่ลงประกาศเอง กรุณาระบุตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และแจ้งที่อยู่หรือเบอร์โทรติดต่อกลับ

- ในส่วนของจิตอาสาที่นำข่าวมาประกาศ กรุณระบุรายละเอียดด้านบนด้วยว่านำมาจากที่ใด เพื่อเป็นการให้เครดิตของสถานที่ หรือรูปภาพ หรือบุคคลนั้นๆ

เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว
"ลิขิตฟ้า" หรือจะสู้มานะตน