ลำพูน โฆษณา และ ข่าว

ลำพูน โฆษณา สำหรับ เพื่อนสมาชิก เท่านั้น แต่ผู้โฆษณา ต้องรับผิดชอบ ทั้งหมด ถ้าสิ่งได มีการร้องเรียนมา เราจะลบออก ขอบคุณ อย่างมาก