Thanh lý, dọn nhà, rao vặt

Nơi các thành viên thanh lý, dọn nhà, rao vặt các đồ cũ không dùng nữa. Các sản phẩm giá tốt sẽ được chúng tôi giúp rao ở các nơi khác.
Bài spam, lừa đảo, hack ... sẽ bị Block vĩnh viễn.