Hội mê ảnh - Cần tuyển mẫu - Thích du lịch phượt - Hội phó nháy

Có bác nào có máy ảnh cần tìm mẫu thì vào đây!
Và những bạn nữ n...ào thích được dẫn đi chụp ảnh thì cũng vào đây luôn nhé! ^^