Trường Trung Học Phổ Thông Thanh Thủy - Phú Thọ

Mái trường Thanh Thủy yêu thương.
Là nơi bạn và tôi học quãng đường cấp ba với bao kỷ niệm ko thể quên,...
Rất vui vì bạn đã tham gia nhóm!
Welcome to Thanh thủy Hi-School Group.
http://www.facebook.com/thptthanhthuy
------------------------------------------------------------- thân, friends --------