Câu lạc bộ bóng đá Times City

Câu lạc bộ bóng đá Times City (https://www.facebook.com/groups/timescityfoodballclub/, https://m.facebook.com/groups/timescityfoodballclub/) được thành lập để kết nối cư dân yêu Bóng Đá Times City, chung mục đích rèn luyện sức khỏe và tạo sự gắn bó tình Làng nghĩa Xóm.
Liên hệ:
T1: Trần Thanh Sơn 0912542846. Đá thứ 3, thứ 7
T2: Tuongquan Quan 0903430592. Đá thứ 2.
T3: Phan Toai
T4: Bi Bé Bỏng 0904966555
T5: Tien Do. Đá thứ 4
T6 Khánh Chíp 0936993656. Đá thứ 6
T7 Tuan Do 0903498083
T10-18: Nguyễn Hoài Nam 0915505705. Đá thứ 5.
(Lịch này có thể đã cũ, mới các đội trưởng vào cập nhật)