Tìm Nhà Cùng Bạn - REC FTU

Tìm nhà cùng bạn là một chương trình do CLB Nghiên cứu TT Bất độ...ng sản REC - Đại học Ngoại thương tổ chức.
Hy vọng đây sẽ là nơi các bạn chia sẻ thông tin nhà trọ mới, thông tin ở ghép và những vấn đề xung quanh khu trọ của bạn.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn :)