Republica Moldova - politica, economie, viata sociala.

Grupul ţintă îl constituie tineretul din Republica Moldova cu vîrsta cuprinsă între 16-30 de ani, dar și toți cetățenii Rep. Moldova indiferent de sex, religie sau apartenenţă politică.
Pentru a schimba lucrurile în bine, tinerii ar trebui să fie uniţi, să studieze şi să se implice mai mult pe arena politicaa a Rep. Mpldova