Tin thuê chính chủ

Là nơi chia sẻ và giúp đỡ nhau trong việc đăng tải thông tin thuê và cho thuê nhà chính chủ.

Group hoạt động phi lợi nhuận, nghiêm cấm tất cả các hình thức post bài quảng cáo buôn bán, spam, làm phiền các thành viên.

Liên hệ: