Tel-Aviv Alternative Festival

"תל אביב אלטרנטיב" זהו הפסטיבל למוזיקה ולאומנות הראשון מסוגו... ...או כך הינו רוצים שיגידו. אנא עזרו לנו להפוך אותו לכזה.

מטרת הקבוצה היא לחשוף ולשתף את הפעילויות הקשורות לפסטיבל.
הדף הרשמי של הפסטיבל:
https://www.facebook.com/TelAvivAlternativeFest
דף קהילה:
https://www.facebook.com/TelAvivAlternative
גם השנה פסטיבל יתקיים בשיטוף פעולה עם מועדון "גגארין".

See More