Gold Silk Tòa C, D - Vinaconex 2 ( Bán anh em xa, mua láng giềng gần)

Cộng đồng cư dân ở tòa C, D của Gold Silk - Vinaconex 2- Kim Văn... Kim Lũ : Cùng nhau xây dựng một cộng đồng thân thiện, văn minh. See More