TOKYO - RAO VẶT

TOKYO RAO VẶT - chợ mua bán, thông tin công việc, thông tin thuê nhà, tương tác hỗ trợ.... Là nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm sống tại Nhật. Chúc các bạn tham gia nhóm vui vẻ :)