Hội Những Người Yêu Thật Lòng

Nếu yêu a
* e đừng làm chuyện gì có lỗi với a
* Vì a ko ở gần e
* Nếu e có ng khác, mà ng ấy cho e Hp hơn a
* Hãy nói với a nhé...
* a sẽ buông tay e và quay mặt đi
* Dù rằng e đã từng nói h/p của e là of a .

nếu yêu em
xịn a đừng làm điều gì có lỗi vs e nhé
vì e ko ở gần anh
nếu anh ó người khÁC , mà người ấy làm a hp hơn e
hãy ns với e anh nhé
e sẽ buông tay a và quay mặt đi
dù rằng a đã từng ns h/p của a là e