Kênh Mua Bán 1

Liên Hệ admin Lê Thường để bán hàng:
https://www.facebook.com/le...thuong92.socden

vào nhóm admin
Admin Nhóm Lê Thường
https://www.facebook.com/groups/admin.lethuong92/
để xem danh sách nhóm

VIETCOMBANK chi nhánh Quảng Trị
Chủ tk: LE VAN THUONG
STK: 0771000575185
Nội dung chuyển khoản: níck facebook của bạn.

AGRIBANK: 2002 206 180 969
LÊ VĂN THƯỜNG CHI NHÁNH HÒA KHÁNH BẮC, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG