Omställning Sverige

Omställning Sverige är en del av den internationella Transitiontownsrörelsen. Uppstarten fick den i Kinsale2003 på Irland när Rob Hopkins undervisade i permakultur . Studenterna studerade peak-oil och dess konsekvenser på samhället, "Energy Descent Action Plan". Resultaten fördes vidare till Totnes med Rob Hopkins där han och Nares Giangrande utvecklade konceptet vidare.

I dagsläget vilar det på insikten om att peak-oil, klimat/miljöbelastningar samt ett ekonomiskt system i obalans utgör en stor utmaning/hot mot våra samhällen och vårt sätt att leva och att en förändring måste till. Omställningsrörelsen vill utifrån utmaningarna/hoten skapa uthålliga lokalsamhällen, resiliens , genom att organisera energiproduktion, ekonomi, livsmedelsproduktion mm så lokalt som möjligt i en stark social gemenskap.

Omställningsrörelsen tar med öppna armar emot alla som vill diskutera allt från odling, biologisk mångfald till energi och klimatlösningar.

På Omställning Sveriges hemsida http://transitionsweden.se/ kan du läsa mer för att kanske börja omställningen där du bor.!

Omställning Sverige är verksamma med stöd av Hela Sverige Ska Leva som har ett tusental små lokala grupper spridda över hela landet och dessa två verksamheter kommer att integreras i varandra.

Omställning Sverige startade som en fortsättning av projektet ”Hållbara bygder” som drevs av Hela Sverige skall leva 2007-2009. 2008 togs transitionidén över från England efter ett deltagande i Transition Conferens. De 26 orter som deltog i ”Hållbara bygder” beslutade, våren 2008, under en konferens på Sätra Brunn, Sala, att starta en ny folkrörelse på Transitiorörelsens principer.

2009 skrevs en överenskommelse med Transition Network, Memorandum of understanding, där man skrev en avsiktsförklaring kring samarbetet. Transitionrörelsen är politiskt och religiöst obunden. . För närvarande finns det ca 3500 medlemmar och 170 grupper på hemsidan, ca 4800 är registrerade på Facebook.Transitionrörelsen har ca 1500 grupper registrerade i 50 länder

I Sverige finns det grupper i varje län. Flera omställningsgrupper har egen lokal verksamhet och egna hemsidor/FB där lokala evenemang och initiativ kan följas. I Gästrikland och västra Sverige har utvecklingen varit mycket lyckad. På många platser har Framtidsveckor med omställningstema genomförts. Framtidsveckan är ett koncept som utvecklats av Studiefrämjandet i samarbete med omställningsgrupper lokalt. Övriga samarbetspartners i omställningsarbetet är ABF, Vuxenskolan, JAK-banken, Ekobanken, Diakonia, Svenska kyrkan, Coompanion och Leader.

Tidningar som regelbundet skriver om Omställningsrörelsen är: Landet runt/Fria Tidningen, Grus & Guld(JAK), Effekt magasin.
Omställning Sverige har gett ut två böcker, Ställ om Sverige, 2009(nedladdningsbar) och Sverige ställer om, 2012, (kan köpas genom [email protected]). Filmen In Transition 2.0 finns med svensk text på Youtube