Trái Tim Miền Tây

Trái Tim Miền Tây: là nơi giao lưu kết bạn học hỏi và chia sẽ nét đẹp về 13 tỉnh miền tây. rất vui khi các bạn tham gia nhóm.
- Nhằm tạo một sân chơi lành mạnh và vui vẽ BQT có một số nội quy sau: