Mua Bán Online.

Trong nhóm này, admin cấm đăng ảnh và phim sex, khiêu dâm.


Nhóm được tạo ra với 1 mong muốn là tạo 1 sân chơi chung cho tất cả các bạn
là 1 diễn đàn để mọi người có thể làm quen, kết bạn,Đọc truyện , trao đổi những giá trị yêu thương, Đề nghị các bạn khi bình luận không nói những lời thiếu văn hóa.Vì ảnh hưởng đến các bạn khác và có đánh giá không hay về bạn.Rất nhiều người đang theo dõi bạn bình luận đấy.