Veci na predaj alebo vymenu v trebišovskom okrese

Tu môžete pridávať čo chcete predať, kúpiť alebo ak niečo zháňate, darujete.
***PRV AKO PRIDÁŠ PRÍSPEVOK ČÍTAJ:***
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ:
Reklama, www stránky, ponúkanie služieb a iná forma propagácie niečoho čo sem nepatrí a pod. bude ihneď odstránená a takému človeku bez upozornenia zakázaný prístup do tejto skupiny.
Po dohode vopred z Administrátorom je možnosť ponechať takúto reklamu, www stránku a pod. ak to bude k niečomu dobré a poslúži na dobrý účel.
Podobná skupina: https://www.facebook.com/groups/124713094369167/?notif_t=group_r2j_approved