Tropang HABAGAT

kung ikaw ay isang TAMBAY at LITRATO LANG ANG IKINA BUBUHAY...!

kaya FEEL FREE TO POST YOUR WORKS.. ROCK ON \m/