Khối Kinh Tế Khóa (2012 - 2016) Đại Học Công Đoàn

hello tất cả mọi người . Với mong muốn tạo ra một cộng đồng khối kinh tế trong trường chúng ta . mình lập ra nhóm này hi vọng nhóm sẽ được các bạn thành viên quan tâm, chia sẻ và ủng hộ .. Nhóm sẽ luôn là nơi tất cả chúng ta giao lưu , học hỏi , trao đổi , kết bạn và làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa ... :X :X :X :X