TS'ENOLO FM RADIO,, 104.60

hantle lentsoe "T'SENOLO" le bolela ho senola,eleng ho kubutulla tse patiloeng.....ha hona makunutu mona

MELAOANA E TSAMAISANG LEBOTA
1.ka mona ha ho behoe litaba tsa mafosisa, motho ea tla fumanoa a beile litaba tsa mafosisa ka mona o tla hlabisoa thoto ka monkhoane
2.ka mona ha ho tellanoe,motho ea tla fumanoa a ntse a arabisa batho ka mona le ena o tla betseha
3.lipuo tse BOHLA ka mona ha lia lumelloa hohang, mme motho o tla tebeloa abe a blokoe
4.ho fihlile tlhokomelong ea ADMIN hore batho ba sa behang li profile pic ba sebelisa li account tsa bokunyata,mme ba hlokomelisoa ho beha li pic moo.
5.batho ba bonahala ba se ba relaxitse haholo ka ho roaka baetapele ba lipolotiki ka hara lebota lena, motho ea tla nne a tsoelepele o tla fuoa warning a nto tsamaya ha fela a sa ikobele melao ena