Tuitangaze Injili ya Kweli

Tuitangaze Injili ya kweli, ambayo Bwana wetu
Yesu Kristo alituagiza tuifanye hapa duniani!