Tunay na Tabaqueño

Ang grupo na ini para sa mga Tunay na Tabaqueño buda su mga kapa...milya ninda. Pano ka maging Tunay na Tabaqueño?

Enot sa gabos sa Tabaco ka inaki, o sa Tabaco ka nagdakula, o sa Tabaco ka nagiistar.

Ikaduwa, requirement sa grupo na ini ang pagiging magalang sa kapwa.

Pangtolo, importante na su kamarayan kang Tabaco ang ipahiling ta. Kung malaag man kang pangit kang Tabaco, mag-tao ki suhestyon kung pano masusulosyonan ang problema.

Ikakaogma kang grupo kung magpost digdi ki mga pictures kang dati, presente asin maabot pa na panahon kan Tabaco.

Mawot kang grupo na sa paagi kaini magkaburonyog ang mga Tunay na Tabaqueño, magkamiridbidan asin magkahuroron pirmi ... sa ikaka-uswag kan satong banwaan. Salamat po.

MAHIGOT NA PINAGBABAWAL DIGDI MAGPOST O KOMENTO MANUNGOD SA PAMUMULITIKA!

ANG PAGKAMPANYA PIGBABAWAL MAN PO.

Ipadagos ta ining grupo maging patas sa gabos ano man ang pagtubod o pinagtutubudan kan lambang saro...