Hội những người cung Kim Ngưu > ( 20/04 - 20/05 )

Những stt hay cmt sau đây sẽ bị xóa không báo trước mong mọi người thông cảm:
- Nội dung liên quan tới chính trị hay phân biệt vùng miền.
- Đề nghị không post sđt nhờ nt do hiện nay lừa đảo bằng tn quá nhiều. - Nội dung quảng cáo, buôn bán, tiếp thị.
- Nội dung lừa đảo (nạp thẻ khuyến mại các loại...)
- Nội dung không có ý nghĩa (không có mem nào cmt)
- Nội dung chứa teencode ( đọc và dịch thấy "mệt" ...)
- Link tới các spam apps.
- Link câu like thuộc về pages khác.
- Đăng comment có tính chất khiêu khích, nói xấu người khác, bất lịch sự.
Khi gặp stt hay cmt chứa nội dung trên hy vọng mọi người có thế Report để các ad xóa.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc!