Tương Lai Xanh Cần Thơ

THÔNG BÁO CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG CHÍNH CỦA TƯƠNG LAI XANH CẦN THƠ...
Page: https://www.facebook.com/TuonglaixanhCT
Group: https://www.facebook.com/groups/TuonglaixanhCT
Confession: https://www.facebook.com/TLXCT-Confessions (Nơi chia sẻ tâm tư - tình cảm)
Mail: cantho.tlx@gmail.com (Nơi liên lạc với BĐH - góp ý - đề nghị)
Mục đích của việc chuyển sang tổ chim mới nhằm chuyển Group thành nhóm mở để các tổ chức - cá nhân quan tâm đến hoạt động của TLXCT có thể cập nhật tin tức và trao đổi qua kênh truyền thông công khai này. Đồng thời để các bạn tự do tương tác với Ban tổ chức mọi lúc, mọi nơi.
Những thông báo chỉ được xem là chính thức khi được BĐH công bố từ những kênh truyền thông này. Những Group khác không thuộc quyền quản trị của CLB Tương Lai Xanh Cần Thơ. See More