Türkçülük Turancılık

Türkçülük, Türklüğü çok sevmek, onu yükseltmek için çalışmaktır...