Tự tin tìm việc

Tại sao chúng ta phải đi tìm việc mà không thay đổi quan điểm là DOANH NGHIỆP TÌM BẠN - Tại sao không?