Tử Vi lý số

Bạn xem tử vi để làm gì ? Hầu hết mọi người đều hỏi về công danh, sự nghiệp, tình duyên...Điều đó không có gì sai, nhưng cũng không thực sự đúng đắn. Vì xem tử vi chính là để biết mình là ai, cái gì là điểm mạnh, cái gì là yếu điểm của mình và mình đang và sẽ ở trong hoàn cảnh nào để có cách ứng xử thích hợp. Đó mới chính là điều nên biết.