Ung og folkevalgt for Høyre i Buskerud 2011-2015

Drammen Karoline Fjellstad Andersen
Drammen Egil Ax
Drammen Christine Ax
Drammen Kine Strand Bye
Drammen Lars Christian Gjøsæther
Drammen Tor Johannes Helleland
Drammen Victor Kjær
Drammen Elisabeth Marlene Lindberg
Drammen Christian Marthinsen
Drammen Christina Højer Mørkve
Drammen Markus Weierud
Flesberg Kari Hay Ingebrigtsen
Flesberg Marit Krokmogen
Flesberg Guro Lie
Flesberg Kristine Engell Løkamoen
Flesberg Anne Hay Simensen
Gol Marius Trandheim Kristiansen
Hole Morten Mack Berger
Hole Kristina Lund Leivestad
Hole Anne Berit Bull Sletholt
Hole Trine Solheim
Hole Christopher Wand
Hurum Caroline Hagelien
Krødsherad Amund Bjøre
Krødsherad Stian Skinnes Fossen
Krødsherad Knut Erik Ringnes
Lier Adnan Afzal
Lier Elise Aksnes
Lier Sandra Bruflot
Lier Jon Kristian Haakonsen
Lier Oda Marchand Strand
Modum Sondre Garaas
Modum Steffen Eriksen Haneboe
Modum Petter Mølkjær Klepelv
Modum Vegard Rønvik-Møien
Modum Silje Strandabø
Modum Linn Thon
Nedre Eiker Pia Einan Hansen
Ringerike Elin Fleischer
Ringerike Marius Hagen
Ringerike Petter Kristoffersen
Ringerike Elise Loftheim
Ringerike Mari Skarsgard
Rollag Dag Christian Nygaard
Røyken Thormod Rønning Kvam
Røyken Petter von Malchus
Røyken Glenn Rype
Røyken Lene Forssell Solsrud
Sigdal Ida Hjertholm
Øvre Eiker Camilla Antonsen
Øvre Eiker Birgitte Røe Aubell
Øvre Eiker Simen Einar Fjerdingstad
Øvre Eiker Marita Olsen
Øvre Eiker Fredric Sandberg