VẬT LÍ - ICTU

Nhóm VẬT LÍ - ICTU là nơi giao lưu học hỏi, cùng nhau học tập tốt, kết nối thành viên, xóa bỏ khoảng cách giữa mọi người. Chúng tôi là Sinh viên ICTU.
TOÁN CAO CẤP -ICTU
http://www.facebook.com/groups/toancc.ictu/