वीरशैव लिंगायत युवा मंच

सप्रेम शिव शरनार्थ.....
हा ग्रुप भारत देशातील सर्व वीरशैव बांधवाना एकत्र आण्यासाठी स्थापन केला आहे..
कृपया ह्या ग्रुप मध्ये कोणीही राजकीय लेख किंवा जाहिरात टाकू नये..
अहिंसा परमो धर्म..
वीरशैव धर्म कि जय हो..!!!