VIS - Verdier i sentrum

Organisasjonens formål er å bevare gode, norske samfunnsverdier og bekjempe religiøst, kulturelt og etnisk begrunnede særkrav i alle deler av det off entlige rom.

Formålet tar hensyn til utviklingen i samfunnet og avviser ikke positiv innvirkning fra omverdenen. Organisasjonen stiller seg åpen til positive impulser og nye verdier som gagner det norske samfunnet, men avviser religiøst, kulturelt og etnisk begrunnede særkrav i det off entlige rom.

Organisasjonen er uavhengig av partipolitisk syn, religion og livssyn.

DEBATTREGLER FOR SOSIALE MEDIER:
https://www.facebook.com/notes/vis-verdier-i-sentrum/debattregler-for-sosiale-medier/440797742689586