TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - TÌM VIỆC LÀM

Fanpage: facebook.com/giay247com
Group dành để đăng các thông tin liên quan tới "VIỆC LÀM & TUYỂN DỤNG"
- Thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp
- Thông tin tìm việc làm của người lao động
- Các bài viết về kỹ năng xin việc và kỹ năng, phương pháp làm việc
- Các bài viết về chính sách pháp luật lao động
- Mọi bài viết khác thành viên muốn được đăng phải thông qua quản trị viên.