Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

+ Đào tạo và phái cử thực tập sinh, kỹ sư sang Nhật làm việc
+ Du học vừa học vừa làm tại Nhật Bản
Liên hệ:
Công ty Cổ phần phát triển dịch vụ CEO
Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng
Mobile: 0986.120.111
http://laodongnhatban.info/