Việc Làm Ở Phú Thọ

VIỆC LÀM Ở PHÚ THỌ
Nơi đăng tuyển nhân viên,tìm kiếm việc làm t...rong tỉnh Phú Thọ.
- Yêu cầu các bài tuyển dụng cần ghi rõ tên cty, địa chỉ, vị trí tuyển dụng, sdt liên hệ...
- Lưu ý: Các bài tuyển dụng thiếu thông tin hoặc ngoài tỉnh Phú Thọ sẽ không được phê duyệt.
Cảm ơn !