Hành Trình Freelancer

Nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tán gẫu về chuyện đời chuyện nghề... liên quan tới Freelancer. Tất cả vì cộng đồng Freelancer Việt lớn mạnh.

Hành trình Freelancer cùng Tony: http://tonyfreelancer.com/
FB Fan Page: https://www.facebook.com/pages/Tony-Freelancer/156376044567783?ref=hl