Digital Marketing in Vietnam

Digital Marketing in Vietnam là group gặp gỡ, giao lưa và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing tại Việt Nam.

+ Các thành viên vui lòng chỉ post bài liên quan đến digital marketing, các xu hướng mới và tin tức nổi bật trong ngành.

+ Vui lòng không post tin quảng cáo, từ thiện (trừ việc đó có liên quan trực tiếp đến kiến thức lý thuyết và thực tế của digital marketing).

+ Tất cả các thông tin tuyển dụng vui lòng cập nhật vào post tuyển dụng được pin top đầu tháng.

+ Các thông tin quảng cáo lộ liễu, spam, tin rác hoặc tin tức không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực digital marketing sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

+ Những nội dung có từ ngữ thô tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

+ Các post chia sẻ link nhưng không có mô tả ngắn gọn về những nội dung trong link sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

+ Những bài viết chia sẻ không dẫn nguồn cụ thể sẽ bị remove mà không cần báo trước