Cộng đồng người Việt ở UK

Nơi chia sẻ, trao đổi thông tin dành cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở UK. Nội quy:
- Không đăng bài, hình ảnh mang tính thô tục, chính trị, tôn giáo.
- Không quảng cáo cho các group, pages khác.
- Không post lại nhiều lần cho cùng một chủ đề.
Ai vi phạm sẽ bị xoá bài hoặc remove khỏi group.