Vì sức khỏe gia đình

Đây là Group gồm những thông tin Sức khỏe, các sản phẩm về sức khỏe, làm đẹp, giới tính, diễn đàn. Group này với thông điệp gửi đến tất cả các thành viên những thông tin bổ ích về sức khỏe đời sống