Freelancer Việt Nam

Group này được xây dựng bởi www.vLance.vn - Sàn giao dịch việc freelancer lớn nhất Việt Nam.

Đây là nơi để các freelancer việt nam giao lưu và trao đổi kinh nghiệm làm việc. Hãy cùng chung tay xây dựng một cộng đồng Freelancer Việt Nam lớn mạnh.

Admin cũng đồng thời quản lý trang facebook vLance - Làm freelance, kiếm thêm thu nhập http://www.facebook.com/vlance.vn - chuyên đăng các tin tuyển dụng, việc làm freelance trên khắp Việt Nam.