Kết nối

Group mong muốn là nơi kết nối mọi người , chia sẽ mọi thứ có thể cho nhau: hình ảnh, web hay, bài viết, sản phẩm, hỏi đáp, kết bạn.. Group sẽ kiên quyết block thành viên post bài không lành mạnh.