Vietnam Mobiography

Vietnam Mobiography là nhóm dành cho người chơi ảnh điện thoại. Nơi anh em giao lưu chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh điện thoại.