Clb sáo trúc việt nam

clb sáo trúc việt nam là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về sáo trúc. là nơi đẩy mạnh phong trào chơi sáo trúc lớn mạnh nhất việt nam.