V.N. SHIELD

1. Mem mới vào clan phải điểm danh (Tên, tuôi, tên trong game) ---

2. Trong Clan không được nói tục ---

3. Anh em trong Clan phải nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau thăng tiến ---

4. Học tập cách đánh của nhau, để clan ngày một phát triển