Voedselteams Antwerpen

Voedselteams Antwerpen is een regionale beweging bestaande uit 29 voedselteams en 15 producenten.
We maken ook werk van enkele centrale thema's: de korte keten, voedselsoevereniteit en stedelijke voedselstrategieën. De themawerkingen bestaan uit netwerking, beleidsbeïnvloeding en projecten.
www.voedselteams.be