Yêu cái đẹp

"Luôn hướng về cái đẹp bạn sẽ dần trở nên đẹp hơn"